Retour Beleid

Retour Beleid (zoals vernoemd in onze algemene voorwaarden)

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van
   vrijetijdsbesteding betreft
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@espressowerkplaats.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Espresso Werkplaats, https://espressowerkplaats.nl, kan worden ingevuld.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Espresso Werkplaats, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. Verzending/Retourneren aan:
  Espresso Werkplaats
  Ferrarisstraat 5
  1097KK Amsterdam
 6. Vergoeding van bezorgkosten en termijn
  1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Espresso Werkplaats heeft geretourneerd, dan zal Espresso Werkplaats eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
  2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Espresso Werkplaats voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 7. Vergoeding retourkosten
  Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. De consument is ook verantwoordelijke voor deugdelijk en veilige verpakking en verzending van te retourneren product.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop